Շարժման ճանապարհի և ժամանակի հաշվարկը

Խնդիրների լուծում. Մխիթարյանի խնդրագրքիգ, էջ 22

Տարբերակ 1.

I. Իչքա՞ն ժամանակում հեծանվորդը կանցնի 250մ’ ունենալով 5մ/վ արագություն

S = 250մ

V = 5t/վ

———-

t(վ) – ?

V = S/t

5a = 250a/x

250մ/5 = 50վ

t = S/V

Պատ.՝ 3

II. Նավակը ի՞նչ հեռավորության վրա կգտնվի նավահանգստից շարժումը սկսելուց 15վ հետո, եթե նա շարժվում է գետի հոսանքով: Ջրի հոսանքի արագությունը 4մ/վ է:

S = 15

V = 4 S/վ

————-

S(մ) = ?

S = Vt = 15վ x 4 S/մ = 60մ

Պատ.՝ 5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s