Պատրանք

Հոգիս թիթեռ
Մի վայր, մի վեր
Հույս ծովերով թևելով՝
Հոգիս մի բեռ
Անմայր, անսեր,
Լույս հովերով հևելով․․․

Առաջադրանքներ

Բանաստեղծությունը քանի՞ մասի կարող ես բաժանել. ինչի հիման վրա:

Իմ կարծիքով երկու, որովհետև երկուսի հանգերն էլ համընկնում են

Գտիր և առանձնացրու այն զույգ բառերն ու արտահայտությունները, որոնք բանաստեղծությունում երկու բևեռ են ստեղծում:

Հոգիս թիթեռ – Հոգիս մի բեռ
Մի վայր, մի վեր – Անմայր, անսեր,
Հույս ծովերով թևելով՝ – Լույս հովերով հևելով

Այդ երկու իրար հակասող «դաշտերում» գտիր կարևոր ընդհանրություն:

Երկուսում էլ պատմում է հոգևիճակի մասին

Այսքանից հետո, կարծում եմ, կարող ես բնութագրել քնարական հերոսին:

Փոքր ժամանակ քնարական հերոսը հանգիստ, խաղաղ էր, իսկ երբ նա մեծացավ ավելի շատ էին նրա հոգսերը և նա ավելի ծանրաբեռնված

Домашнее задание

6. Найдите в тексте антонимы данных слов.

Хвалить – ругать

Войти – выйти

Проснуться – заснуть

Слабый – силный

Светлый – тёмный

полезный – вредный

грустный – весёлый

Continue reading Домашнее задание

Մաթեմատիկա 30.09.2020

90. Մետաղյա խորանարդը, որի կողի երկարությունը 13 սմ է, ունի 1352 գ զանգված։ Որքա՞ն է նույն մետաղից պատրաստված և 2 սմ կողով խորանարդի զանգվածը։

x = 1352 : 13 x 2

x = 208

93. Երկու գումարելիներից մեկը 1005 է, իսկ մյուսը՝ նրա 11/3 – ը։ Ինչի՞ է հավասար գումարը։

1000 : 3 x 11 = 3674

3674 + 1005 = 4679

Պատ․ գումարը 4679

Դասարանական առաջադրանքներ

87. Երկու կաթնամանների տարողությունները հարաբերում են, ինչպես 11 ։ 5։ Քանի՞ լիտր կաթ կտեղավորվի առաջին կաթնամանում,
եթե երկրորդի տարողությունը 25 լ է։

x = 11 x 25 : 5 = 55լ

88. 160 գ ծովի ջրում պարունակվում է 8 գ աղ։ Քանի՞ գրամ ծովի ջուրն
է պարունակում 56 գ աղ։

x = 160 x 56 : 8

x = 1120գ

89. Բանվորը 8 ժ աշխատելու համար ստանում է 2500 դրամ։ Քանի՞
դրամ կստանա բանվորը 12 ժ աշխատելու համար։

8 : 12 = 2500 : x

x = 2500 x 12 : 8 =3750դ

96. Գտե՛ք շրջանագծերի կենտրոնների հեռավորությունը, եթե մեծ
շրջանագծի շառավիղը R սմ է, իսկ փոքրինը՝ r սմ։

ա) r

բ) R – r

գ) R

դ) R + r

98. Ջրավազանը դատարկող խողովակը բացելուց 1 ժ անց ջրավազանում մնաց 640 մ3 ջուր, իսկ 3 ժ անց՝ 220 մ3։ Սկզբում որքա՞ն ջուր կար ջրավազանում։

640 – 220 = 420 մ3

420 : 2 = 210 մ3

640 + 210 = 850 մ3

Աշուն օր


Սևուկ ամպեր վար եկան
Օրան, օրան,
Սարի վրա շար եկան։
Ծագեց առավոտ
Պաղեց, սառավ օդ։

Գոռաց երկինք, բուք արավ,
Հևաց, հևաց.
Ծերուկ երկիր սուգ արավ։
Ճաքեց հեռուն ամպ,
Երկիր դողաց-բա՛մբ։

Բողբոջ արև շող կապեց,
Դողաց, սողաց,
Արյուն-ամպից քող կապեց։
Վառեց լեռան լանջ,
Լեռան ցավատանջ։

Continue reading Աշուն օր

Մաթեմատիկա 28.09.2020 թ.

81․ Գտե՛ք x թիվը, եթե նրա և 8-ի հարաբերությունը նույնն է, ինչ որ

բ) 24 : 8 = 6 : 2

ժ) 5 x X = 8 x 3

x = 24/5

82․ Ի՞նչ թիվ է անհրաժեշտ գրել տառի փոխարեն, որպեսզի ստացվի
համեմատություն

բ) 7/x = 9/5

x = 7 × 5 : 9

x=35/9

դ) 25/7 = 15/x

x = 7 x 15 : 25

x = 21/5

59․ Գտե՛ք իրար հավասար հարաբերությունները և նրանցից համեմատությո՛ւն կազմեք

բ) 34 : 3 = 306 : 27

դ ) 1/2 : 1/12 = 9 : 3/2

84․Բնակարանի մակերեսը 64 մ2 է։ Նրա հատակը ներկելու համար պահանջվում է 21 կգ ներկ։ Քանի՞ կիլոգրամ ներկ է անհրաժեշտ խոհանոցի հատակը ներկելու համար, եթե նրա մակերեսը 16 մ2 է։

64/21 = 16/x

x = 21 x 16 : 64

x = 21/4

Ահը

Բառային աշխատանք — տարակուսանք, ցայտել, ընդերք, գաճաճ, ջլատված, երաշտ, պապակ, հայթայթել, պատել, կիզիչ, պատյան:

տարակուսանք – տարակույս

ցայտել – թռչկոտել, այս ու այն կողմ ցրիվ գալ

ընդերք – փորոտիք, աղիք

գաճաճ – սովորականից շատ կարճ հասակով մարդ, թզուկ

ջլատված – թուլանալ, տկարանալ

երաշտ – անձրևային

պապակ – ծարավ

հայթայթել – ձեռք բերել, գտնել

պատել – բոլոր կողմերից ծածկել, սեղմ կերպով

կիզիչ – այրող, այրիչ

պատյան – տուփ, արկղ

Պատմվածքի հերոսի բացատրությունը համոզե՞ց քեզ. ինչպե՞ս:

Այո, համոզեց

Կարո՞ղ ենք նույն բանն ասել մարդու դեպքում. ահը մարդուն դարձնում է ավելի լավը: Դիտարկիր այս միտքը մի քանի տեսանկյունից:

Այո, որովհետև վաղը հաղթահարելուց դառնում ես ավելի ուժեղ, քաջ, օրինակ ես այն ժամանակ ես վախենում էի մեղուներից, բայց երբ ես գնացի Արատես ինձ այնտեղ սովորեցրեցին, մեղուից պաշտպանվել և հիմա էլ չեմ վախենում։

Քիմիական ռեակցիաների սկսվելու և ընթանալու պայմանները

Քիմիական ռեակցիաներ

Լրացուցիչ աշխատանք

1. Ո՞ր  երևույթն են անվանում քիմիական ռեակցիա:

Քիմիական են կոչվում այն երևույթները, որոնց ժամանակ փոխվում է նյութի բաղադրությունը, մի նյութից առաջանում է երկու և ավելի նյութեր

2. Թվարկե՛ք  քիմիական  ռեակցիաների համար անհրաժեշտ  մի քանի պայմաններ:

Օրինակ` ծծմբի և երկաթի միջև ռեակցիան ընթանալու համար ծծումբը մանրացնում են, իսկ երկաթի փոշին ստանում են հատուկ եղանակով։

Ջուրը քայքայելու համար էլեկտրական հոսանք անհրաժեշտ է  ոչ միայն սկզբում, այլև ռեակցիայի ամբողջ ընթացքում, այլ կերպ ռեակցիան կդադարի ընթանալ։

3. Թվարկե՛ք քիմիական ռեակցիաների բնորոշ մի քանի հատկանիշ:

Ապակու կոտրվելը, փայտի վառելը, մազերը վառել

4. Կատարեք մեկ փորձ՝  քիմիական կամ ֆիզիկական երևույթը նկարագրող և տեղադրեք բլոգում:

Домашнее задание

10. Подберите прилагательные к существительным. С 2-3 словосочетаниями
составьте предложения, запишите их.

Лето, зима, день, дни, листик, тоска, песня, песни.

Тёплое лето

Холодная зима

Солнечный день

дождливые дни

сухой листик

вечная тоска

хорошая песня

интересные песни

Մաթեմատիկա 23․09․2020

56. Գրի՛ առեք համեմատությունը.

ա) 6-ը հարաբերում է 5-ին այնպես, ինչպես 2-ը հարաբերում է 5/3-ին

6/5 = 2 : 5/3

բ) 1-ը հարաբերում է 100-ին այնպես, ինչպես 10-ը հարաբերում է
1000-ին

1 : 100 = 10 : 1000

գ) 63-ը հարաբերում է 49-ին այնպես, ինչպես 45-ը հարաբերում է
35-ին

63 : 49 = 45 : 35

դ) 2/7 -ը հարաբերում է 5-ին այնպես, ինչպես 4-ը հարաբերում է 70-ին

2/7 : 5 = 4 : 70

59. Գտե՛ք իրար հավասար հարաբերությունները և նրանցից համեմատությո՛ւն կազմեք.

ա) 15 : 35, 9 : 60, 3 : 7

15 : 35 = 3 : 7

բ) 34 : 3, 306 : 27, 262 : 24

34 : 3 = 306 : 27

գ) 354/273, 4/3, 492/369

492/369 = 4/3

դ) 1/2 : 1/12, 3/4 : 1/9, 9 : 3/2

9 : 3/2 = 1/2 : 1/12

60. Հետևյալ թվերից կազմե՛ք համեմատություններ.

ա) 4, 6, 12, 8

4 : 8 = 6 : 12

բ) 15, 18, 6, 5

15 : 5 = 18 : 6

գ) 3 3/10, 2 1/5, 120, 80

3 3/10 = 33/10

2 1/5 = 11/5

Домашнее задание

В баснях выражена народная мудрость. Ознакомьтесь с другими баснями. Их написал древнегреческий баснописец Эзоп.

Лиса и Виноград 

Голодная Лиса пробралась в сад и на высокой ветке увидела сочную гроздь винограда. «Этого-то мне и надобно!» — воскликнула она, разбежалась и прыгнула один раз, другой, третий… но всё бесполезно — до винограда никак не добраться. «Ах, так я и знала, зелен он ещё!» — фыркнула Лиса себе в оправдание и заспешила прочь.

Человек и Лев 

Человек и Лев затеяли спор – кто из них важнее. Человек утверждал, что люди — наивысшие существа, и превосходят львов во всём, а Лев не соглашался, и твердил обратное.

«Смотри! — воскликнул Человек, указывая на статую льва пронзённого копьём, — Вот как мы, люди, поступаем с царём зверей!»

Но Лев оскалил клыки и резонно возразил: «Твой скульптор был человек. И если бы лев изваял статую, он бы, конечно, изобразил, как лев разрывает человека на куски!».

Так что, будь скромнее, и помни: хвастовство до добра не доведёт.

Гусыня, несущая золотые яйца 

Один человек особенно чтил Гермеса, и Гермес за это подарил ему гусыню, которая несла золотые яйца. Но у того не было терпения богатеть понемножку: он решил, что гусыня внутри вся из золота, и, недолго думая, зарезал ее. Но и в ожиданиях он обманулся, и яиц с этих пор лишился, потому что в гусыне он нашел одни потроха.

Так что люди корыстолюбивые, льстясь на большее, теряют и то, что имеют

2․ Письменное грамматические задание «Распутай предложение»(работа с деформированным предложением):

Площадь находится перед домом

Около дома есть кинотеатр

Рынок рядом с дом

Улица, на, дома, строят

Дома строят на улице