Ամփոփում մաթեմատիկայից

Փետրվարից մինչև մայիս ամսվա իմ կատարած աշխատանքները կներկայացնեմ ըստ ամիսների։

Իմ մաթեմատիկայի բաժինը

Մայիս՝

Խառը թվեր․ Մայիսի 18-22

Մաթեմատիկա 5 – Կոտորակների բազմապատկումն ու բաժանումը

Կոտորակի համեմատումը- 04.05.20-08.05.20

Ապրիլ՝

Մաթեմատիկա 13.04.20 – 30.04.20

Մաթեմատիկա 13.04.20-23.04.20

Մաթեմատիկա․ Մարտի 30 – Ապրիլի 10

Մարտ՝

Մրգային աղցան

Մաթեմատիկա. Մարտի 16-20․ առցանց ուսուցում

1062, 1064, 1065

1059, 1060, 1061

1055, 1057, 1058

Փետրվար՝

1039, 1040, 1042, 1043

Մաթեմատիկա

Բաղադրյալ թվերի վերլուծումը պարզ արտադրիչների

Մաթեմատիկա և տեխնոլոգիա

1015, 1018, 1019

989, 1002, 1009, 1013

ՄԱթեմատիկա

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա