Дорога из желтого кирпича. Элли в удивительной стране жевунов

Дорога из желтого кирпича. Элли в удивительной стране жевунов

Работа над текстом

Каким  Элли  с Тотошкой  увидели Страну жевунов, опишите ее.

Удевительный лес, где жили маленкие существа.

Continue reading Дорога из желтого кирпича. Элли в удивительной стране жевунов

Երկրագնդի ոլորտների փոխադարձ կապերը

Երկրագունդն ունի տարբեր ոլորտներ` ջրոլորտ, քարոլորտ, մթնո­լորտ, կենսոլորտ: Ջրոլորտը Համաշխարհային օվկիանոսն է՝ լճերով, գետերով և այլ ջրավազաններով: Նա գրավում է երկրագնդի մակերևույթի մեծ մասը: Քարոլորտը բարդ կազմ ունեցող պինդ ոլորտ է, ո­րում գերակշռում են այն քիմիական տարրերը, որոնք առաջացնում են հանքային ապարներ, կավ և ավազ:

Continue reading Երկրագնդի ոլորտների փոխադարձ կապերը