Մաթեմատիկա 5 – Կոտորակների բազմապատկումն ու բաժանումը

1248․
5 x 1/2 = 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2
3 x 5/2 =  5/2 + 5/2 + 5/2
4 x 6/7 = 6/7 + 6/7 + 6/7 + 6/7
2/5 x 2 = 2/5 + 2/5
4/9 x 5 = 4/9 + 4/9 + 4/9 + 4/9 + 4/9
2/3 x 7 = 2/3 + 2/3+ 2/3 + 2/3 + 2/3 + 2/3 + 2/3

Continue reading Մաթեմատիկա 5 – Կոտորակների բազմապատկումն ու բաժանումը

Մաթեմատիկա 5 – Կոտորակների բազմապատկումն ու բաժանումը

1248․
5 x 1/2 = 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2
3 x 5/2 =  5/2 + 5/2 + 5/2
4 x 6/7 = 6/7 + 6/7 + 6/7 + 6/7
2/5 x 2 = 2/5 + 2/5
4/9 x 5 = 4/9 + 4/9 + 4/9 + 4/9 + 4/9
2/3 x 7 = 2/3 + 2/3+ 2/3 + 2/3 + 2/3 + 2/3 + 2/3

Continue reading Մաթեմատիկա 5 – Կոտորակների բազմապատկումն ու բաժանումը