Մաթեմատիկա

900․

ա) այո

բ) ոչ

գ) այո

դ) ոչ

905․

Պատասխան

Ոչ։ Բոլոր աշակերտները չեին հանձնել, որովհետև ամեն երեխա 2 տետր է հանձնել ուսուցչին, իսկ ուսուցչի մոտ պետք է լիներ զույգ թվով տետրեր, բայց ուսուցչի մոտ կենտ թվով տետրեր էին։

911․

1 հարց- 60 վարկյանում։

2 հարց- 60 րոպե

913․

2 x 6= 12մ²

1 x 3= 3մ²

12+3= 15մ²

Առաջադրանքներ հայոց լեզվից

  1. Տրված բառազույգերի արմատները տեղափոխելով՝ բաղադրյալ նոր բառեր ստացի´ր:

Օրինակ՝
բարեժպիտ, մանկամիտ — բարեմիտ, մանկաժպիտ:

ա) Ջրահարս, ծովանկար, – ջրանկար, ծովահարս

բ) ժանգապատ, արծաթագույն, – ժանգագույն, արծաթապատ

գ) հողմածին, ջրաղաց, – հողմաղաց, ջրածին

դ) զորագունդ, երկրամաս – զորամաս, երրկրագունդ

      2.  Տրված բառերր բաղադրիչների բաժանի՛րԱրմատներն ի՞նչ մասնիկով են կապվում:

Օրինակ՝
Գրատախտակ — գր(գիր) + ա + տախտակ:

Ձեռագիր- ձեռ(ձեռք)+ա+գիր , գեղանկար- գեղ+ա+նկար , շրջագգեստ-շուրջ+ա+զգեստ, սիրահոժար-սիր+ա+հոժար, դեղնակտուց- դեղն+ա+կտուց, հոդակապ- հոդ+ա+կապ:

    3. Տրված արմատներով բաղադրյալ բառեր կազմիր՝ դրանք դնելով նոր բառերի սկզբում, մեջտեղում և վերջում:

Մարդ, բարի, ձայն, սեր, տեր, գիր:

Մարդամոտ, տղամարդ, բարեսիրտ, ամենաբարի, բարձրաձայն, ձայնալար կատակասեր, սերենադ, տիրանալ, սեփականատեր, գրավոր, անգիր

    4. Անջատ գրվող բարդ բառերի (հարադրություններիիմաստներն արտահայտի՛ր հոմանիշ բառերով:

Պար գալ- պարել

զրույց անել- զրուցել

խաղ անել- խաղալ

թույլ տալ- թույլատրել

   5. Կետերը փոխարինի´ր  բ, պ կամ  փ  տառերով ( բ-պ-փ — ի ուղղագրությունը տե՛ս այստեղ):

Նուրբ, սր.ել, դարբին, խաբել, թփրտալ, երբներանգ, երբեք, համբուրել, փրփրել, հինգշաբթի, ճամփորդ, դարպաս, ճանապարհ, աղբանոց, իբրև, եղբայր:

    6. Կետերը փոխարինի´ր  գ, կ կամ ք տառերով (գ-կ-ք —ի ուղղագրությունը տե՛ս այստեղ):

Թարգմանել, հագուստ, կարգ, պարգևատրել, երգիչ, oգուտ, անեծք, սայթաքել, զորք, վարկաբեկել, գրկել, ձագուկ: