Դասարանական աշխատանք

42․

Մենք հաց ենք ուտում

Ես մի քիչ առաջ հաց կերա

Հացը չի կարող չլինել ճաշի սեղանին

Հացը շատ համեղ է

Ես գնացի հաց ուտելու

Հայրիկս հաց է ուտում

44․

Ծաղիկների հոտը ինձ մի երգ է հիշեցնում։

Արևելցի կինն ինչու է ծածկում դեմքը։

Զորքը շրջապատել էր բերդն ու սպասում հրամանի։

Թագավորը հավաքել էր բոլոր հպատակներին որ առաջինը ինքն ավետիսն (բարի լուրը) ասի։

Տհաճ պատմության մեջ ընկանք։

Միալար անձրևներից ու մառախուղինց հետո վերջապես մի պայծառ օր բացվեց։

Մայրենի

39.

Արջը գլուխը բարձրացրեց:   (գլուխ)

Սարի գլխին ինչ-որ բան է փայլում:  (կատար)

Այս մարդը գլուխ չունի:  (խելք)

Գրքի առաջի գլուխը շատ հետաքրքիր էր:  (մաս)

Իսկ ով էր ձեր գլուխը,- որոտաց զորավարը գլխիկոր զինվորներին:  (ղեկավար)

Ինչ-որ մեկը թերթ է մոռացել պահարանի գլխին:  (վրա)

Գերանի գլխից բռնիր: (ծայր)

40.

Ծաղիկը բացվեց ու ձգվեց դեպի արևը: ( Ծաղիկ բառը  հիմնական իմաստով է)

43․

Ես ջուր եմ խմում։

Ջուրը հոսում է։

Մաթեմատիկա

595.

քանի մետր են 10000 սմ-ը 1000000 մմ-ը

10000 սմ=100 մ

1000000 մմ=1000մ

598.

1837=1կմ 837սմ

3805= 3կմ 805սմ

18569=18կմ 569սմ

601.

2 կգ= 2000գ

1կգ 50գ= 1050գ

5ց= 500000գ

6տ= 6000000գ

3ց 18կգ= 318000գ

8տ 9ց 25կգ= 8925000գ

606.

Հաշվե՛ք

ա) 8մ 3սմ 1մմ +20սմ 9մմ=8մ 23սմ 10մմ =8մ 24սմ

բ) 1կմ 300մ+8կմ 4մ 30սմ=9կմ 304մ 30սմ

գ) 1տ 3ց 4կգ+10տ 30կգ=11տ 3ց 34կգ

դ) 8ց 39կգ+1տ 9ց 70կգ=1տ 17ց 139կգ

ե) 3ժ 20ր 30վ+50ր 30վ= 3ժ 70ր 60վ= 3ժ 71ր=4ժ 11ր

զ) 8ժ 30վ-5ժ 15վ=3ժ 15վ

609.

լուծում
4կգ 700գ x 2=9կգ 400գ
4կգ 700գ+9կգ 400գ=14կգ 100գ 618.

8×3=24

720:24=30

English

Answer the questions
1. When does John usually get up?
John usually gets up at 7 o’clock.
2. What does he usually do when he gets up?
 He does his morning exercises
for twenty minutes, has a shower, has breakfast and leaves for school
at 8 o’ clock.
3. When does he leave for school?
He got up at 6 o’clock.
4. When does John usually get to school?
leaves for school at 8 o’ clock.
5. When did he get up this morning?
He got up at 6 o’clock
6. Did he do his morning exercises for twenty minutes?
He did his morning exercises for only five minutes
7. Did he have a shower?
He didn’t have a shower
8. Did John have breakfast this morning?
He didn’t have breakfast.He only had tea.
9. When did he leave for school this morning?
He didn’t leave for school at 8 o’clock.
10. Did John walk to the bus stop?
He walked to the bus stop.
11. How long did he wait for the bus?
He waited thirty minutes for the next
bus.
12. Did John get to school on time?
So John didn’t get to school on time.
2.
I get up at 7 o’clock. I  don’t eat breakfast I wash I dress up and leave to school at 8 o’clock.
I got up at 7 o’clock. I  didn’t eat breakfast I washed I dressed up and left to school at 8 o’clock.

Русский язык

Изменить слова женского рода по падежам: сумка, буква, нота.
1.Именительный падеж (есть) кто? что? есть сумка, есть буква, есть нота
2.Родительный падеж (нет) кого? чего? нету сумки, нету буквы, нету ноты
3.Дательный падеж (дать) кому? чему? дать сумку, дать букву, дать букву

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆԸ. ՄՈԼԵԿՈՒԼՆԵՐ ԵՎ ԱՏՈՄՆԵՐ

Նյութերն ունեն բազմաթիվ հատկություններ: Այդ հատկությունների շնորհիվ դրանք կարող են

փոխազդել միմյանց հետ կամ նույնիսկ ինքնուրույն քայքայվել` առաջացնելով նոր նյութեր:

Այդ հատկությունները կոչվում են քիմիական հատկություններ։ Նյութերի քիմիական հատկություններն ուսումնասիրում է բնագիտության «քիմիա» կոչվող  ճյուղը (գիտությունը):
Օրինակ՝ երկաթի քիմիական հատկություններից է ժանգոտելու հատկությունը: Երկաթյա մեխի արտաքին շերտի և օդի բաղադրության մեջ մտնող թթվածնի փոխազդեցությունից առաջանում է ժանգ, որը քիմիայում անվանում են երկաթի օքսիդ: Որքան էլ մեծ կամ փոքր լինի երկաթյա մեխը, միևնույն է, նա ունի ժանգոտելու հատկություն:
Նյութերը հիմնականում կազմված են չափազանց փոքր մասնիկներից՝ մոլեկուլներից, ատոմներից կամ իոններից: Այդ մասնիկները գտնվում են մշտական շարժման մեջ, և նրանց միջև կան ազատ տարածություններ: Մոլեկուլներն իրենց հերթին կազմված են ատոմներից: Մոլեկուլներն ունեն այն քիմիական հատկությունները, որոնք ունի տվյալ նյութը:
Եթե մի քանի միլիգրամ կալիումի պերմանգանատ (մարգանցովկա) լցնենք ջրով լի բաժակի մեջ, ապա ջուրը կգունավորվի: Դա բացատրվում է նրանով, որ կալիումի պերմանգանատի մոլեկուլները տարածվում են ջրի ամբողջ ծավալով մեկ:
Փորձեք շաքարի կտորը լուծել մեկ բաժակ ջրում: Շաքարի մոլեկուլները նույնպես կտարածվեն ջրի մեջ՝ քաղցրացնելով այն:
Քլորի հոտը մենք զգում ենք, որովհետև նրա մոլեկուլները տարածվում են օդում:
Միևնույն նյութի բոլոր մոլեկուլները միատեսակ են։ Հնարավոր չէ, օրինակ, տարբերել Սևանա լճի ջրի մոլեկուլը Միջերկրական ծովի ջրի մոլեկուլից։
Թեև մոլեկուլները շատ փոքր են, սակայն դրանք նույնպես հնարավոր է բաժանել ավելի փոքր մասնիկների՝ ատոմների։ Երկար ժամանակ գիտնականները կարծում էին, թե ատոմներն անբաժանելի են։ «Ատոմ» բառն ունի հունարեն ծագում և նշանակում է հենց անբաժանելի: Սակայն ավելի ուշ նրանք պարզեցին, որ ատոմները ևս հնարավոր է բաժանել ավելի փոքր մասնիկների։ Այդ մասին ավելի մանրամասն կիմանաք բարձր դասարաններում։
Տարբեր նյութերի մոլեկուլներ կազմված են տարբեր տեսակի ու քանակի ատոմներից։
Օրինակ՝ ջրածնի մոլեկուլը կազմված է ջրածնի երկու ատոմներից։ Թթվածնի մոլեկուլը կազմված է թթվածնի երկու ատոմներից, օզոնի մոլեկուլը՝ թթվածնի երեք ատոմներից։
Ջրի մոլեկուլը կազմված է թթվածնի մեկ և ջրածնի երկու ատոմներից։ Ինչպես տեսնում եք, միևնույն մոլեկուլում կարող են լինել տարբեր նյութերի ատոմներ։
Կախված մոլեկուլի բաղադրությունից, նրա ատոմների քանակից՝ տվյալ նյութի հատկությունները կարող են խիստ տարբերվել մեկ այլ նյութի հատկություններից։ Օրինակ՝ օզոնը և թթվածինը տարբեր նյութեր են, սակայն երկուսն էլ կազմված են միայն թթվածնի ատոմներից: Թթվածնի մոլեկուլը, ինչպես արդեն գիտեք, կազմված է թթվածնի երկու ատոմից, իսկ օզոնի մոլեկուլը՝ թթվածնի երեք ատոմից: Այսինքն՝ այդ նյութերի մոլեկուլներն ունեն տարբեր քանակի թթվածնի ատոմներ: Այդ պատճառով խիստ տարբեր են նրանց հատկությունները. թթվածինն անհրաժեշտ է շնչառության համար, իսկ օզոնը թունավոր նյութ է։

Առաջադրանք
Շաքարի կտորը լուծեք թեյի մեջ և նկարագրեք այդ երևույթը։

Մայրենի

Նկարագրի՛ր, բնութագրի՛ր Կոմիտասին:

Կոմիտասը բարի, ազնիվ, հետաքրքրասեր, նվագասեր, երգասեր

  • Գրի՛ր շուրջբոլոր, անմիջնորդ, հանդարտ, ծածուկ, գոցել, բառերի հոմանիշները:

Շուրջբոլոր-Չորս կողմը

անմիջնորդ-  առանց

հանդարտ-Խաղաղ, անդորր

ծածուկ-Գաղտնի, թաքուն

գոցել- ծածկել, փակել

  • Բացատրի՛ր  գլուխ տալ, գլուխ ջարդել  դարձվածքների իմաստը, գտի՛ր այլ դարձվածքներ գլուխ բառով:

գլուխ տալ- խոնարվել

գլուխ ջարդել- գլուխ կոտրել

Մաթեմ

585

1x2x3x4x5x6x7x8x9=362880

581

1, 3, 9,

561

լուծում

96:4=24

24×6=144

96+24+144=264

576

6095+8127=14222

12448+953=13401

2662-1771=891

37097-28456=8641

23×913=20999

38358×72=25776

7448:98=76

95232:256=372