Երկիր որտեղ ոչ մի մեծահասակ չկա

Մի երկիր կար, այդ երկրի անունը Կոլոտ աշխարհ։ Այդ երկիր մի նոր մարդ էր եկել, և քայլում էր ամենագեղեցիկ փողոցներից մեկով։

Զարմանալի է․ Ասում է նա։

Ինչու այս երկրում ոչ մի մեծահասակ չկա, նույնիսկ խանութ չկա, կամ ինչուն են նրանք հագնում ֆիլմերի հերոսների շորեր։ Նա մի մարդ տեսավ և հարցրեց ինչու այս քաղաքում ոչ մի բարձրահասակ մարդ չկա։ Արդյոք դու չես հասկացել, թե ինչու է այս երկրի անունը <Կոլոտ աշխարհ>, որովհետև այս երկրում միմիայն ցածրահասակներ են։ Այդ մարդը բնակվելով այդ երկրում նա էլ դարձավ ցածրահասակ

Մայրենի

1․Ո՞րն է առակի հիմնական ասելիքը:

Թագավորն ապրած կենա, եթե որոշել եք այդ խաբեբային սպասել… Ոնց ասեմ՝ մինչև ձեր երեխաներն էլ լույս աշխարհ գան, նրանց թոռներն ու ծոռներն էլ, այդ խաբեբան չի վերադառնա։ Չէ՞ որ նա արդեն խաբել է Ձեզ, ով աշխարհի ամենաիմաստուն արքա։

Այդ խաբեբայի գործիքը հենց նրա բլբլացող լեզուն է։

2․Ի՞նչ սովորեցրեց քեզ առակը:

Առակը ինձ սովորերեց որ պետք է լինել ուշադիր, մտածել արարքից առաջ թե ինչ ես անում և պետք է լինել արդար։

Գիսավորներ, ասուպներ և երկնաքարեր

Բացի ութ մոլորակներից՝ Արեգակի շուրջը պտտվում են հազարավոր փոքր մոլորակներ, որոնք կոչվում են աստղակերպեր: Արեգակնային հա­մակարգի մեջ են ներառվում նաև մի շարք այլ մարմիններ, որոնցից են գի­սավորներն ու ասուպները:

Գիսավորները երկնային մարմիններ են, որոնք կազմված են միջուկից և երկար գեսից՝ պոչից (այստեղից է ա­ռաջացել անվանումը): Գիսավորները ձգված հետագծով պտտվում են Արեգա­կի շուրջը՝ պարբերաբար մոտենալով և շատ հեռանալով նրանից:

Գիսավորի միջուկը  կազմ­ված է սառցակտորներից և քարի ու մե­տաղների խառնուրդից: Արեգակից հեռու դիրքում գիսավորի միջուկի ջերմաստի­ճանը շատ ցածր է՝ մոտ -260 0C աստիճան: Արեգակին մոտենալիս գիսավորի միջուկն աստիճանաբար տաքանում է, և նրա նյութը սկսում է գոլորշանալ: Միջուկի շուրջն առաջանում է գազի և փոշու խառնուրդ: Արեգակի ճառա­գայթման ազդեցությամբ այդ խառնուրդն սկսում է հեռանալ միջուկից՝ ա­ռաջացնելով երկար, թափանցիկ պոչ: Գիսավորի պոչը միշտ ուղղված է դեպի Արեգակից դուրս: Որքան գիսավորը մոտենում է Արեգակին, այնքան նրա պոչը երկարում է և կարող է հասնել մինչև տասնյակ միլիոն կիլոմետրերի:

Արեգակից հեռանալիս գիսավորի պոչը աստիճանաբար անհետանում է:

Առավել նշանավոր է անգլիացի աստ­ղագետ Հալեյի պատվին անվանված գի­սավորը, որն Արեգակին մոտենում է մո­տավորապես 75 տարին մեկ անգամ:

Հաջորդ անգամ այդ գիսավորը Երկրից անզեն աչքով կերևա 2061 թվականին:

Ասուպներ: Մութ գիշերը երկնքում, բացի աստղերից, հաճախ կարելի է տեսնել դեպի ներքև շարժվող լուսարձակող մարմիններ: Հնում չիմանալով, թե ինչ են այդ մարմինները, մարդիկ դրանք անվանել են «ընկնող աստղեր»: Իրականում դրանք ոչ մի կապ չունեն աստղերի հետ:

Տիեզերական տարածության մեջ միշտ շարժվում են տարբեր չափեր ունեցող բազմաթիվ կարծր մարմիններ: Դրանց մի մասը, մեծ արագու­թյամբ մտնելով Երկրի մթնոլորտ, վերջինիս հետ շփման հետևանքով շիկանում և լրիվ այրվում է՝ երկնքում թողնելով լուսավոր հետքեր: Այդ մար­միններն անվանում են ասուպներ:

Եթե մթնոլորտ մտնող մարմնի զանգվա­ծը բավականաչափ մեծ է, ապա նա չի հասց­նում լրիվ այրվել և ընկնում է Երկրի վրա: Այդ մարմինները կոչվում են երկնաքարեր: Երկնաքարերը սովորաբար անվա­նում են այն վայրի անունով, որտեղ դրանք ընկել են: Երկրի վրա հայտնաբերված երկ­նաքարերի մեծ մասն ունի մի քանի գրամից մինչև մի քանի կիլոգրամ զանգված: Հայտնաբերվածներից առավել խոշոր է Աֆրիկայում ընկած Գոբայի երկնաքարը, որի զանգվածը 60 տոննա է:

English

1. Answer the questions.

1. What did the bears do when they came back? They sat down on their chairs.
2. What did they eat? They ate their soups.
3. What did Baby Bear see when he wanted to eat some soup? Baby Bear saw that his yellow bowl was empty.
4. What did Father Bear say when he looked at Baby Bear’s bowl? “Somebody came into our house. We must look for him and find him.
5. What did Baby Bear see when he looked at his bed? He saw the pretty little girl and called his parents.
6. What did Hilda do when she saw the bears? When she saw the three bears she was so frightened that she jumped out of the bed and ran away.

4.  Complete the sentences.

1. Father Bear pulled out his big chair and sat down on it.
2. Mother Bear began to eat her soup from the red bowl.
3. Baby Bear wanted to eat from the yellow bowl but it was empty .
4. “We must look for him and find him,” said Father Bear.
5. He saw a pretty little girl and called his parents.
6. Hilda was frightened of the bears.

5. Write sentences using the words below.
Don’t forget to begin your sentences with capital letters.

1.Father Bear pulled out his big chair and sat down on it.
2. Mother Bear began to eat her soup from the red bowl.
3. Baby Bear wanted to eat from the yellow bowl but it was empty .
4. “We must look for him and find him,” said Father Bear.
5. He saw a pretty little girl and called his parents.
6. Hilda was frightened of the bears.

Գրաբարյան ասույթ

Լաւ է մանուկ աղքատ եւ իմաստուն, քան զթագաւոր ծեր եւ անմիտ:

Կարդա այսպես.

լաւ — լավ

զթագաւոր — ըզթագավոր

(Նկատեցի՞ ր` ինչպես է կարդացվում ւ տառը:)

Բառարան

Քան զթագաւոր — քան թագավորը

Հարցեր և առաջադրանքներ

  1. Գրաբարում «եւ» բառն ուներ նաև այսօրվա «բայց» բառի իմաստը: Քո կարծիքով. այստեղ պետք էև՞թե՞ բայց փոխադրել: Իմաստային ի՞ նչ տարբերություն կա այս արտահայտությունների միջև` աղքատ և իմաստուն մանուկ — աղքատ, բայց իմաստուն մանուկ:

Եվ աղքատ է և իմաստուն

  1. Նախադասության մեջ հակառակ իմաստ ունեցող բառերը գտի՛ր և զույգ — զույգ դո՛ւրս գրիր:

Իմաստուն-անմիտ

Մանուկ-ծեր

  1. Նախադասությունն աշխարհաբար դարձրու:

Լավ է մանուկ աղքատ և իմաստուն, քան թագավոր ծեր և անմիտ։

Подберите антонимы к прилагательным.

Громкий — тихий;

широкий — узкий; 

толстый — худой; 

длинный — короткий; 

сильный —слабый; 

высокий —низкий; 

женственный — мужественный; 

светлый —тёмный; 

далекий — близкий. 

Մայրենի, Գրաբարյան առաջադրանքներ

Իւրաքանչիւր ծառ ի պտղոյ իւրմէ ճանաչի:

Կարդա այսպես.

իւրաքանչիւր — յուրաքանչյուր

ի պտղոյ — ի պտղո

իւրմէ — յուրմե

Բառարան

ի պտղոյ իւրմէ — իր պտղից

ճանաչի — ճանաչվում է

Առաջադրանքներ

Առաջադրանքներ

Նախադասությունն աշխարհաբար դարձրու:

Աշխարհաբար դարձրու նաև սա` Իւրաքանչիւր պտուղ ի ծառէ իւրմէ ճանաչի:

Ի՞նչ փոխվեց:

Յուրաքանչյուրր ծառ իր պտղից է ճանաչվում:

Յուրաքանչուր պտուղ իր ծառից է ճանաչվում:

Իւրաքանչիւր դարձավ-Յուրաքանչյուր

Իւրմէ-պտղի