Սնունդի աուդիտ

Հյուսիսային դպրոցի սովորողները ամեն աշխատանքային օր սնվում են դպրոցում։

Քանի գրամ վարունգ պետք է լինի ճաշարանում, եթե յուրաքանչյուրին տրվում է 60գ և ներկա է 125 սովորող։

Քանի դրամ պետք է վճարի կրթահամալիրը։

125×60= 7500գ = 7կգ 500գ

Որքան պետք է վճարի կրթահամալիրը, եթե կգ-ն արժի 194դրամ

7կգ 500գ x 194= 1455 դրամ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s