Ուսումնական գարուն.«Եղանակային օրացույցի կազմումը», չափումներ

download

Հարգելի սովորողներ գարնանային մեկ շաբաթյա արձակուրդի ժամանակ շատ հարմար է կատարել եղանակի չափումներ կամ կազմել սեփական «Եղանակային օրացույց»-ը։

 «ԵՂԱՆԱԿԱՅԻՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑԻ ԿԱԶՄՈՒՄԸ»

Մարդկանց կյանքը սերտորեն կապված է բնության սեզոնային փո­փոխությունների հետ: Հնուց ի վեր մարդը նկատել է բնական երևույթների հաճախությունը և դրանց փոխադարձ կապը: Այդ ամենն այնքան կարևոր նշանակություն ունի մարդկանց համար, որ նրանք սկսեցին կազմել «Եղա­նակային օրացույցներ»:

«Եղանակային օրացույցը» բնական երևույթների և եղանակը բնու­թագրող տարրերի սեզոնային փոփոխություններն են տարվա եղանակնե­րի հերթափոխի ժամանակ: Դրանցից են եղանակի փոփոխության նախանշանները, ցերեկվա տևողությունը, օդի ջերմաստիճանը, տարվա յու­րաքանչյուր ամսվան բնորոշ եղանակային փոփոխությունները և այլն: «Եղանակային օրացույց» կարելի է կազմել յուրաքանչյուր օրվա, շա­բաթվա, ամսվա և տարվա համար:

«Եղանակային օրացույցը» կազմելու համար անհրաժեշտ է ունենալ հատուկ գրքույկ՝ օրագիր, գրենական պիտույքներ, որոշ գործիքներ ու սարքավորումներ (օրինակ՝ օդի ջերմաչափ, կողմնացույց և այլն):

«Եղանակային օրացույցի» ներածական մասի գլխավոր նշումն օդի ջերմաստիճանի փոփոխության գրանցումն է, ցերեկվա տևողությունը, արևածագը և մայրամուտը, ինչպես նաև՝ այնպիսի կարևոր պահեր, ինչպի­սիք են օդի առաջին բացասական ջերմաստիճանը, առաջին ձյան գալը և այլն:

«Եղանակային օրացույցները»՝ ժամանակի ընդգրկման տևողությունից և այնտեղ գրառվող նյութի բովանդակությունից կախված, շատ բազմազան են:

Ստորև ներկայացված է դրանցից մեկի օրինակը՝

Օրացույցի առաջին սյունակում նշված են ամսվա օրերը (կարող են լինել շաբաթվա օրերը կամ օրվա ժամերը և այլն): Օրացույցի գլխամա­սում՝ հորիզոնական տողով, ներկայացված են այն բնական երևույթներն ու եղանակը բնութագրող տարրերը, որոնք դուք պատրաստվում եք դիտարկել և գրանցել, իսկ ներքևի մասում պատկերված են այդ երևույթների պայմանական նշանները:

Չափումների աղյուսակ — 4-րդ դասարանի համար

Ամսաթիվ Չափումներ Միջին Բարձր Ցածր Եղանակի տրամադրություն
25.03
9.00

13.00

17.00

21.00

 

+2°C

+4°C

+6°C

+2°C

 

7.8°C 25.5°C -6.9°C Մռայլ, անձրևոտ
26.03
9.00

13.00

17.00

21.00

+5°C

+7°C

+5°C

+3°C

7.8°C 23.4°C -7.0°C Մռայլ, ձնախառը, անձրևոտ
27.03
9.00

13.00

17.00

21.00

+11°C

+13°C

+8°C

+8°C

8.4°C 24.8°C -6.6°C Առանց տեղումների, արևոտ
28.03
9.00

13.00

17.00

21.00

+10°C

+12°C

+7°C

+5°C

9.6°C 22.6°C -6.7°C Ամպամած, մռայլ, անձրևոտ
29.03
9.0013.00

17.00

21.00

+6°C

+8°C

+5°C

+3°C

9.9°C 26.0°C -8.0°C Մռայլ, ձնախառը, անձրևոտ
30.03

9.00

13.00

17.00

21.00

 

+2°C

+4°C

+6°C

+2°C

7.8°C  

25.5°C

-6.9°C Մռայլ, անձրևոտ

Continue reading Ուսումնական գարուն.«Եղանակային օրացույցի կազմումը», չափումներ

Իմ գիրքը

Ես գարնանային արձակուրդների ընդացքում կարդացել եմ «Ջելսոմինոն խաբեբաների աշխարհում» գիրքը։ Այնշատ հետաքրքիր էր, զվարճալի և տպավորիչ։ Այդ գրքից ինձ ամենաշատը դուր եկավ այն հատվածը, երբ Ջելսոմինոյի ձայնի բարձրությունից ընկավ գրատաղտակը և ապակին, որը նոր էին տեղադրել։ Ջելսոմինոն շատ հետաքրքրասեր, սիրալիր և արդարամիտ։

Թեսթ 2

Ավետիք Իսահակյան

ԵՂՆԻԿԸ

«Մի անգամ իմ բարեկամ մի որսորդ մեր հանդի անտառուտ սարերից մի եղնիկ նվեր բերեց երեխաներիս համար»:
Այսպես սկսեց ընկերս աշնանային մի երեկո, երբ նստած միասին նրա պատշգամբում, հիացած նայում էինք հեքիաթական վերջալույսով վարվռուն սարերին, որոնց վրա մակաղած հոտերի նման մեղմորեն հանգչում էին ոսկեգեղմ անտառները:
«Այդ մի մատաղ ու խարտյաշ եղնիկ էր̀  խորունկ, սև ու ջինջ աչքերով, որ ծածկվում էին երկայն, նուրբ թարթիչների տակ: Continue reading Թեսթ 2

Classwork

15. Use Simple Present, Present Continuous, Simple Past, Simple Future.

John is at home now. He is doing his lessons.

He always does his lessons after lunch.

Her lessons begin at nine o’clock every day.

Tom doesn’t like tea, but he drinks much milk.

Yesterday Mr. Brown had breakfast at 8 o’clock.

He always has lunch at one o’clock.

Mother is in the kitchen now. She is making dinner.

Ann is six. Next year she will go to school.

Mr. Smith bought a new car last week.

They will take their children to the Zoo next Sunday.

Pronouns-դերանուններ

Personal                               Possessive                            Objective

անձնական                           ստացական                           օբյեկտային

I- ես                                       my- իմ                                   me- ինձ

you-դու                                your- քո                                you- քեզ

he, she, it- նա                     his, her, its- նրա                  him, her, it- նրան

We- մենք                             our- մեր                                us- մեզ

you- դուք                            your- ձեր                              you- ձեզ

they- նրանք                       their- նրանց                         them- նրանց

Домашняя работа

2. Допишите, раскрывая скобки.

Ослик будет слоном. Лев будет доктором. Филин будет учителем. Вася будет маляром. Лиса будет воспитательницей. Медвежонок будет сторожом. Михаил будет монтёром. Белка будет учительницей. Волчонок будет начальником.

3. Спишите. Вместо точек напишите нужную букву. Я люблю цветы и липи, и почтальона дяду  Петю, весну и лето . Землянику нарисую и раскрашу красным цветом. Младший сын вынул из кармана свечку . Прочитайка нам страницу про ворона и лисицу . Барби зеркальце достала, заплетать косичку стала. Посадил дед репку . Кит фонтанчики пускает, себе спинку поливает. Даже яблоньку в саду тьма ночная скрыла.

Մաթեմատիկա

Կատարի՛ր գործողությունը

1) (2586 : 3)+(4121-3897)= 1086

2) 6510+4780:5= 7466

3)154*15+1472-325= 3457

4)1258*3-2587= 1187

Կատարի՛ր մնացորդով բաժանում

1)1256։5= 251 (1մն․)

2)5563:3= 285 (1մն․)

3)124:12= 10 (4մն․)

4) 561:11= 51

5)613:15=40 (31մն․)

Գրի՛ր 5-ին,2-ին,3-ին պատիկ  թվեր,յուրաքանչյուրից 10 թիվ

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30

Դասարանում

Երկու բանկայում կար 2լ 600 մլ ներկ: Երբ առաջին բանկայից 200 մլ լցրին երկրորդի մեջ, ներկի քանակները բանկաներում հավասարվեցին: Որքա՞ն ներկ կար յուրաքանչյուր բանկայում:

Լուծում

1) 2լ 600 մլ : 2= 1լ 300 մլ

2) 1լ 300 մլ – 200մ= 1լ 100մլ

3) 2լ 600մլ – 1լ 100մլ= 1լ 500մլ

735. Աննան 24 ձվի համար վճարեց 640 դրամով ավելի, քան Անին 16 համար: Որքան վճարեց նրանցից յուրաքանչյուրն իր գնած ձվերի համար:\

Լուծում

1) 24-16=8

2) 640:8=80

3) 80·24=1920

4) 80·16=1280

Մաթեմատիկա

1245։4=311 (25մն․)

963։2= 481 (5մն․)

852։6= 142

1463։5=292 (6մն․)

2894։7=413 (3մն․)

1893։8= 236 (625մն․)

739. Ուրբաթ օրը’ ժամը 17:00-ին, Կարենը գնաց տատիկի տուն: Նա տուն վերադարձավ 2 օր 6 ժ հետո: Շաբաթվա հր օրը և ժամը քանիսին նա տուն վերադարձավ։

Պատ․՝ Կարենը վերադարձավ կիրակի ժամը 23։00:

733. Կից հողամասերից մեկի մակերեսը 4 անգամ փոքր է մյուսի մակերեսից։ Հաշվիր յուրաքանչյուր հողամասի մակերեսը’ իմանալով, որ դրանք միասին 8500 մ² են:

Լուծում

1) 4+1=5 (մաս)

2) 8500:5=1700 (մ²)

3) 1700·4=6800 (մ²)

Իմ աշխարհը

Իմ երևակայական աշխարհը գունեղ է, զարդարված ամենավառ երանգներով, այն լուսավոր է և արևոտ…

Երբ փակում եմ աչքերս տեսնում եմ մի հեքիաթային կղզի, որտեղ շուրջտարի ամառ է։ Այնտեղ բազմատեսակ ծաղիկներ կան, որոնք երբեք չեն թառամում, այլ միշտ անուշահոտ բուրում են։ Կղզում ապրող բոլոր կենդանիները՝ նույնիսկ վայրիները շփվում են մարդկանց հետ, ու երբեք չեն վնասում։

Այնտեղ մի չնաշխարհիկ նավ կա, որի առագաստները նման են ծիածանին։

Հաճախ, երբ աչքերս փակում եմ, հայտնվում եմ այս հեքիաթային կղզում։