Русский язык

Продолжите ряд:

Дикие животные: волк, лиса, медведь, кабан, тигр, слон, крокодил, лев, носорог, жираф, олень, енот, пума, панда, белка.

Домашние животные: лошадь, кошка, собака, кролик, утка, овца, коза, свинья, корова, индюк, гусь, курица, петух, баран.

Опишите каждое животное одним словом-признаком (прилагательным): волк – одинокий волк, хитрая лиса, коричневый медведь, умная собака,  огромный  слон. Continue reading Русский язык

Գարուն

1. Վահան Տերյանի «Գարուն» բանաստեղծությունը շատ լավ կարդալ սովորի՛ր:  Անծանոթ բառերը բացատրի՛ր:

ԳԱՐՈՒՆ

Գարունը այնքա՛ն ծաղիկ է վառել,
Գարունը այնպե՛ս պայծառ է կրկին.
— Ուզում եմ մեկին քնքշորեն սիրել,
Ուզում եմ անուշ փայփայել մեկին։ Continue reading Գարուն

Առաջադրանքներ դասարանում և տանը:

1.Կետերը փոխարինի՛ր  ձծ կամ ց տառերով (ձծցի  ուղղագրությունը  տե՛ս  այստեղ):

Փորձ, հարցում, բարձունք, ուրձ, լացակումած, ընթերցել, քաղցրություն, լռակյաց, հանդիպակաց, լվացք, գնացք, նստվածք, նրբանցք:

2.Կետերը  փոխարինի´ր   ղ կամ   խ տառերով (ղխի ուղղագրությունըտե՛ս այստեղ):
Խրոխտ, թուղթ, խեղդել, ծախսել, կմախք, աղբյուր, պխտոր, դժոխք, դրախտ, զմրուխտյա, եղբայր, անվախճան, ողկույզ, մղկտալ, տախտակ, թախտ, աղտոտել:

3. Գտի՛ր տրված բառերի արմատներն ու ածանցները:
Արևամուտ-արև+ա+մուտ, ընկերություն-ընկեր+ություն, տուն-պարզ բառ, անսիրտ-ան+սիրտ, տգետ-տ+գետ, մեղմորեն-մեղմ+որեն, հացթուխ-հաց+թուխ, դասարան-դաս+արան, դժգոհ-դժ+գոհ, բարի-պարզ բառ, բարեսիրտ-բարի+սիրտ:

4.Տրված բառերը գործածելով՝ փոքրիկ պատմություն հորինի՛ր կամ կազմի՛ր նախադասություններ:

Զմրուխտ- Տատիկս զմրուխտյա ապարանջան ուներ։

թխկի- Կանադաի դրոշի վրա պատկերված է թխկու տերև։

նախշուն- Աշնան գույները շատ նախշուն էր։

կխտար- Ես կենդանաբանական այգում երկար նայեցի կխտարին։

նախկին-  Վերջերս հանդիպեցի իմ  նախկին հարևանին։

բախտ- Ես այդպես էլ չհասկացա, թե մայրիկս ինչ բախտի մասին էր խոսում

ողկույզ- Այգեպանը այգին սրսկեց ողկուզակերի դեմ

ճեղք-  Ամրոցի հնավուրց պատերը ճեղքվել էին։

կողպեք- Դպրոց գնալուց մայրիկս կողպեց մեր տան կողպեքը։

Եկեղեցիները որպես կողմնորոշիչներ

1
Եկեղեցիների խորանը կառուցված է լինում արևելյան մասում, իսկ մուտքը` արևմտյան, արևի ժամացույցը գտնվում է հարավային պատին, իսկ գմբեթի խաչերի թևերը ուղղված են արևելք-արևմուտք ուղղությամբ:

Continue reading Եկեղեցիները որպես կողմնորոշիչներ

CINDERELLA (part one)

This is an old story. It is not true, but people tell it to their children. Cinderella had not father and mother. She lived with her aunt. Her aunt had two daughters. They
were fat and ugly. The aunt and her daughters didn’t love Cinderella, because she was beautiful. She did all the work in the house. She worked very hard, but they always said: “You are a lazy girl”. Poor Cinderella was in the kitchen all day, cooked, washed the dishes and looked after the fire. The ugly sisters wore beautiful clothes but Cinderella had only one dirty dress. She was very unhappy. One day a message came from the King. The King asked all the ladies to come to a dance. He wanted to choose a wife for his son. The two ugly sisters wanted to go to the dance. Continue reading CINDERELLA (part one)

Տնային աշխատանք

Իմ տեքստը՝

Պինգվինները մարդկանց բարեկամներն են։ Պինգվինի մարմնի և թևի փետուրները մուգ կապույտ են, իսկ փորը արծաթագույն է։ Նրա մարմինը ձգված է, ճկուն։ Մայր պինգվինը իր ձուն թաքցնում է փորի փափուկ բնում։ Հայր և մայր պինգվիննները սնվում են հերթով։

1.Դասարանում մուտքագրածդ տեքստը ստուգի՛ր՝ համեմատելով այս տեքստի հետ`

Պինգվինները մարդկանց բարեկամներն են: Պինգվինի մարմնի և թևի փետուրները մուգ կապույտ են, իսկ փորը արծաթագույն է: Նրա մարմինը ձգված է, ճկուն:Մայր պինգվինը իր ձուն թաքցնում է փորի փափուկ բնում:Հայր և մայր պինգվինները սնվում են հերթով:

2.Այս տեքստը դի՛ր քո մուտքագրածի տակ, ստուգի՛ր, սխալներդ  ուղղի՛ր, ուղղածդ գունավորի՛ր:

3. Կատարի՛ր առաջադրանքները:

  • Բարեկամ, արծաթագույն, պինգվին բառերը բաղադրիչների (մասերի) բաժանի՛ր:               Բարի+կամեցող                                                                                                                               Արծաթ+ա+գույն                                                                                                                                  Պինգվին- պարզ բառ
  • Բառարանի օգնությամբ գրի՛ր կապույտ  բառի հոմանիշները:                                                  Երկնագույն, կապտագույն, լուրթ, ծավի, մավի, ծովագույն, կապուտակ, կապտորակ, կապտաթույր, կապտաժեռ, կապտերանգ, կապուտկեկ, կապտավուն:
  • Տեքստի միջից գտի՛ր և դո՛ւրս գրիր չոր, թշնամի բառերի հականիշները:                                  Չոր- փափուկ, Թշնամի- բարեկամ

Դասարանում

Պինգվինները մարդկանց բարեկամներն են։ Պինգվինի մարմնի և թևի փետուրները մուգ կապույտ են, իսկ փորը արծաթագույն է։ Նրա մարմինը ձգված է, ճկուն։ Մայր պինգվինը իր ձուն թաքցնում է փորի փափուկ բնում։ Հայր և մայր պինգվիննները սնվում են հերթով։

ГОВОРЯЩАЯ РЫБА

ОВАНЕС ТУМАНЯН

Было ли, не было – жил один бедняк. Пошел этот бедняк к рыбаку и нанялся в работники. За день он зарабатывал по несколько рыб, приносил их домой – на это они с женой и жили. Continue reading ГОВОРЯЩАЯ РЫБА

ՉախՉախ Թագավորը հեքիաթի բառարան

Լինում է, չի լինում մի աղքատ ջաղացպան։

Մի պատռված քուրք հագին, մի ալրոտ փոստալ գլխին՝ ապրելիս է լինում գետի ափին, իր կիսավեր ջաղացում։ Ունենում է մի մոխրոտ բաղարջ ու մի կտոր պանիր։ Continue reading ՉախՉախ Թագավորը հեքիաթի բառարան